இந்த படம் மட்டும் Drop ஆகியிருந்தா என் Career காலி - Krishna Speech | Pathu Thala Audio Launch | Cineulagam

#pathuthalaaudiolaunch #str #pathuthala #arrahman #gauthamkarthik...#priyabhavanishankar #cineulagam

This is an exclusive Live Streaming of Pathu Thala Audio Launch. Pathu Thala is an upcoming tamil movie starring STR, Gautham Karthik, Priya Bhavani Shankar in lead roles, directed by Obeili Krishna which has music composed by AR Rahman. Pathu Thala is produced by Studio Green Gnanavelraja. Watch the Full Video to know more. SUBSCRIBE to CINEULAGAM for more informative, entertaining, and creative content.
---------------------------------------------------------------------------------------
▶️ https://youtube.com/playlist?list=PLtHUQZTim6SA_vzm5s3erGioXtskqSwYp
Something Special with Suhasini Maniratnam

▶️ https://youtube.com/playlist?list=PLtHUQZTim6SBMJJ0IFSepGS8oQy3iwwWe
Family Date with Celebrities
---------------------------------------------------------------------------------------
For Queries, Advertisements & Collaborations;
Contact: +91 44 6634 5005
WhatsApp: +91 95000 92702
----------------------------------------------------------------------------------------
Quick 15 : https://bit.ly/3ydHpqj
Super Mamiyar Sweet ana Marumagal : https://bit.ly/3xOpeYj
Manda Bathram-Celebrities Fun Soapy Football: https://bit.ly/3uaGWDj
Manidhi Vaa: https://bit.ly/3wlmJgW
An Inspiring Icon: https://bit.ly/3KRwU0y
Untold Cinema: https://bit.ly/36uQtgu
Cineulagam Celebrity Shopping: https://bit.ly/3N2tLwQ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Log on to https://www.cineulagam.com
Subscribe: https://bit.ly/2mh5gnE
Facebook: https://www.facebook.com/cineulagam
Twitter: https://twitter.com/cineulagam
view more